Jaana Koski-Vähälä

Koulutus

  • Viittomakielentulkki 1988
  • Sosiaalikasvattaja 1993
  • Kuntoutuksen ohjaaja (AMK) 2005
  • Tulkki (AMK) Turun DIAK 2018

Kommunikointimenetelmät kuulonäkövammaisille

  • Suomalainen viittomakieli (vapaa tila, kaventunut näkökenttä, lähelle ja taktiilisti)
  • Suomenkielen mukaan viitottu puhe (vapaa tila, kaventunut näkökenttä, lähelle ja taktiilisti)
  • Puheen toisto (huuliolla, selkeällä äänellä ja huuliolla, selkeällä huuliolla ja sanan alkukirjaimen näyttäminen sormiaakkosilla)
  • Käytän myös haptiiseja ja sosiaalisia pikaviestejä